2030 yılında %35 mutlak azaltım yol haritasının belirlenmesi için imza kampanyası başlattık

Sera gazı salımları azalmadığı takdirde iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan ekonomik, ekolojik ve toplumsal olumsuzlukların şiddeti, kapsamı ve süresi giderek artarak gezegendeki yaşamı tehdit etmeye devam edecek.

Ülkeleri, küresel ortalama sıcaklık artışının kritik 1,5°C eşiğini geçmemesi için ortak hareket etmeye davet eden Paris İklim Anlaşması’na Türkiye de geçen yıl taraf oldu ve net sıfır emisyon hedefi yılını 2053 olarak belirledi.

2053 yılında net sıfır bir ülke olabilmesi için Türkiye’nin bugünden 2030’a kadar somut adımları atması gerekiyor. Bu yıl Kasım ayında 27.’si gerçekleşecek İklim Zirvesi’nde (COP27) Türkiye, 2030’da azaltmayı hedeflediği emisyon miktarını BM Sekretaryasına sunacak.

İklim değişikliği konusunda çalışan ve aralarında İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin de bulunduğu sivil toplum ve düşünce kuruluşları, 2053 net sıfır emisyona ulaşmanın ancak güçlü bir 2030 iklim hedefi ile gerçekleşebileceğini savunuyor ve ekliyor: Türkiye, 2030 iklim hedefini en az %35 mutlak emisyon azaltımı olarak belirlemeli.

İDPAD, bu hedefi desteklemek için açtığı imza kampanyası ile karar vericilere ulaşarak, %35 mutlak azaltım için yol haritasının belirlenmesini talep ediyor.

Siz de, güvenli geleceğimiz için Türkiye’nin güçlü bir 2030 iklim hedefi vermesini isteyin.http://change.org/2030iklimhedefi