Avrupa Birliği Türkiye Koordinasyonluğu ürünü olan Sivil Düşün’ün, Paris Anlaşması İklim Hedefleri Işığında Sivil İklim Eyleminin Gerekliliği’ teması altında 1 Ekim 2019 tarihinde 2.sini gerçekleştirdiği toplantısına biz de “İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği” olarak katıldık.

Bir Avrupa Birliği Türkiye Koordinasyonluğu programı olan ‘Sivil Düşün’ kapsamında 2019 yılının ilk yuvarlak masa toplantısı 16 Nisan’da ikincisi ise 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği başkanı Sayın Baran Bozoğlu da her iki toplantıya katılarak iklimle ilgili çalışmalara destek vermiştir.

Farklı paydaş grupların iklim değişikliğine yönelik bakış açılarını ve tutumlarını yuvarlak masa toplantılarıyla bir araya getiren Sivil Düşün, aktivistlerin ve sivil toplumun etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

1 Ekim 2019’da yapılan son toplantı sabah 10.00’da başlayıp 17.00’a kadar sürmüştür. Program, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı - Büyükelçi Christian Berger’in açılış konuşmasıyla başlamış, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi - Alper Acar’ın konuşmasıyla devam etmiş daha sonra ise paydaşların atölye çalışmalarıyla sürmüştür.

 

 

‘İklim İçin’ kampanyası temelinde sivil toplum örgütlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektör ve genç iklim aktvistlerini temsilen bir grup paydaş toplantıya katılmıştır. Özellikle yapılan atölye çalışmasında genç aktivistlerin isteklerinin her paydaş grup için temel teşkil etmesi yönünden diğer birçok iklim değişikliği çalışmasından ayrılır.

Program kapsamında 2 oturumdan oluşan yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda farklı paydaşlar iki soruya cevap aramıştır;

Ne yaptık?

Neler yapabiliriz?

2. oturumda ise genç aktivistleri temsilen gelen ‘Fridays For Future Türkiye (Gelecek İçin Cumalar)’ üyelerinin Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele ve uyumda saptadıkları eksiklikler diğer tüm paydaşların alacakları kararlara temel oluşturmuştur.

Toplantının sonunda iklim değişikliği hakkında daha fazla toplumsal ve kurumsal koordinasyonun sağlanması ve iklim dostu mekanizma oluşturup kararlılıkla ilerlemek için öneriler geliştirilmiştir.

 

 

 

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği © 2022