image

IPCC’nin sızdırılan taslak raporu: “İklimdeki çöküşü durdurmak imkansız hale gelebilir.”

IPCC’nin yeni bir taslak raporu, Agence France-Presse'e (AFP) sızdırıldı. AFP Perşembe günü rapor bulgularını sundu. Taslak, iklimdeki çöküşü durdurmanın imkansız hale gelebileceği bir dizi eşik konusunda uyarıda bulunuyor. Şu uyarıda bulunuyor: “Dünyadaki yaşam, yeni türlere evrilerek ve yeni ekosistemler yaratarak sert bir iklim değişikliğinden kurtulabilir… Ama insanlar bunu yapamaz.”

image

“Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” adlı raporumuzu yayımladık.

Türkiye’de özelleştirilmiş/özelleştirme sürecinde olan 13 kömürlü termik santralin ulusal çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımlarını tamamlaması meselesinin gündeme geldiği 2013 yılından bugüne kadarki hukuki sürecin ve tesislerin çevre mevzuatına uygunluklarının değerlendirildiği raporda, bu tesislerin 2019 yılının 26 Aralık günü Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklik sonucu hazırladıkları kurumsal akademik raporlar deşifre edilmiştir.

image

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunda…

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği olarak Sayın Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun başkanlığında yönetilen Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonuna 2 Haziran 2021 tarihinde sunum yaptık ve bilgilerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdiğimiz konuşmamızda derneğimizi, yönetim kurulu başkanı Sayın Dr. Baran Bozoğlu, yönetim kurulu üyelerinden Gülşah Deniz-Atalar, Tekin Altuğ ve Ahmet Turan Aldırmaz temsil etti.

image

TBMM İklim Araştırma Komisyonu başkanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun çağrısında İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği de Var.

Küresel İklim Değişikliği Etkilerinin En Aza İndirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları bir araya gelecek… Komisyonda Greta Thunberg'in Türkiye'deki destekçileri de dikkate alınacak.

image

40 Sivil Toplum Kuruluşundan Türkiye’nin Paris Anlaşmasını Onaylamasına Destek

Paris Anlaşması, dünya ülkelerinin küresel yüzey sıcaklarındaki artışı olabildiğince 2C’nin altında tutma ve büyük oranda 1,5C’de sınırlandırmak için çabalarını arttırmayı koşullamaktadır. Türkiye Paris Anlaşmasının ilk imzacılarından biri olmasına rağmen henüz Paris Anlaşması’nı onaylamayan 6 ülkeden biridir. Çevreyle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ise bu durumu TBMM gündemine taşımak için bir imza kampanyası başlattı.

image

Dünya Çapındaki Ormanlar Eşi Görülmemiş Detayda Haritalandırıldı.

Dünyadaki orman alanları hem birer karbon kaynakları hem de yutak alanı olma özellikleri dikkate alınarak haritalandırıldı. Bu harita şimdiye kadarki en detaylı haritalandırma... Dünyanın dört bir yanındaki ormanlardan gelen karbon kaynakları ve yutaklarının yeni interaktif haritası, ormanların serbest bıraktıklarından iki kat daha fazla karbon tuttuğunu doğruluyor.

image

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Öncülüğünde Hazırlanan "Türkiye’de kronik kömür kirliliği:Kömürün sağlık yükü ve kömür bağımlılığını sonlandırmak" Adlı Rapor Yayınlandı.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği'nin de destekleyicileri arasında yer aldığı kömür-halk sağlığı ilişkisine odaklanan rapor yayınlandı. Sağlık ve Çevre Birliği'nin 2019 yılına ilişkin bu raporu, mevcut kömür santrallerinin hava kirliliği emisyonlarına ilişkin veri boşluklarını doldurmak için gösterilen bir çabadır. AB ülkelerinin santral bazında yıllık emisyonlarını halka açık bir veri tabanına (E-PRTR) bildirme zorunluluğu bulunurken, Türkiye tesis veya sektörel bazda emisyon verisi paylaşmamaktadır. Bunun yerine, Türkiye uluslararası taahhütler kapsamında elektrik üretimi ve ısıtma sektöründen kaynaklı hava kirletici emisyonlarını birleştirilmiş veri halinde bildirmektedir. Bu durum kömürlü termik santrallerin ve elektrik sektörünün neden olduğu emisyonların belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu veri kısıtlığı nedeniyle Türkiye’de hava kirliliğinin sağlık etkileri hakkında çok az araştırma bulunmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için, bu rapor kapsamlı araştırma ve işbirlikleri üzerine kurulmuştur. Gerçek zamanlı elektrik üretiminin yanı sıra kömürlü termik santrallerin teknik detayları incelenmiş, kirliliği azaltabilen ancak ortadan kaldırmayan filtre sistemleri hesaba katılmıştır.

image

İklim Değişikliği Hayvanları Daha Koyu veya Daha Açık Renkli Hale Getirebilir mi?

Isınan bir iklimin hayvanları nasıl yeniden şekillendirebileceği konusunda 19. yüzyıla ait bir iddia, 21. yüzyıldaki bir tartışmayı ateşledi. Gloger’in kuramı tekrar gündemde; daha sıcak bölgelerdeki hayvanlar genellikle daha koyu renkli iken daha soğuk bölgelerdekiler daha açık… Ama doğru mu? İklim modellerine göre Amazon daha sıcak ve kuru hale gelirse buradaki hayvanların rengi daha açık olma trendine girecek. Finlandiya’da ise kar örtüsü azaldıkça gri baykuşların yerine kızıl baykuşların oranı artıyor. Ama biyolojik yasalar yer çekimi aksine mutlak değil. Renk bakımından meydana gelecek değişiklikler hayvanın sıcaklık düzenleme sistemine de bağlı… Küresel ısınmanın etkileri daha da ciddileşirse, en çok test edilen ekocoğrafik kurallar bile habitatlar ortadan kaybolurken ve türler yok olurken anlamsızlaşacak...

image

Ankara’da 110 Günlük Su Kaldı.

Yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri’nin (ASKİ) yaptığı açıklamaya göre Ankara’da içme suyu sağlayan barajların doluluk oranı %20.91’e düşmüş durumda. Bunun yanı sıra, Ankara’nın su ihtiyacının kurak koşullar altında 110 gün karşılanabilir durumda olduğu belirtilmiştir.

image

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2020 Emisyon Açığı Raporu’na göre dünya içinde bulunduğumuz yüzyılda 3°C'yi aşan bir sıcaklık artışına doğru ilerlemektedir.

2020 Emisyon Açığı Raporu 9 Aralık 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme-UNEP) tarafından yayınlandı. Rapora göre, Dünya, COVID-19 salgınının devam eden etkileriyle uğraşırken, iklim krizi ortadan kalkmadı.

image

Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklıkları Ne Zaman 1.5oC’yi Aşacak? Peki ya 2oC’yi? CarbonBrief’in Son Analizine Göre Aşım Zamanı Ne Yazık ki Çok Uzak Değil.

2015 yılında ilan edilen Paris Anlaşmasını imzalayan ülkeler, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2oC'nin çok altında olacak şekilde sınırlandırmaya ve ayrıca mümkün olduğunca ısınmayı 1.5oC'de sınırlama çabalarını "sürdürmeye" söz verdiler. Şu anda dünya, her iki hedefi de karşılamaya yakın değil.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği © 2021