İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinin Olağanüstü Genel Kurul İlanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ’NİN SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Derneğimizin yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve iktisadi teşebbüs kurulması amacıyla yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul, 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 10:00’da dernek adresinde yapılacak olup, belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 10:00’da dernek adresinde nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1) Açılış ve yoklama

2) Divan heyetinin seçilmesi ve yetki verilmesi

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakereleri

5) Yönetim kurulunun ibrası

6) Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi ve yetki verilmesi

7) İktisadi Teşebbüs kurulması

8) Dilek, temenniler ve kapanış

Not: İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulunun duyurusu Derneğin internet sayfasında yapılan bildirim ile gerçekleştirilmiştir.

Dil: Türkçe