Kömür Madenciliğinin Şehir Hayatına Etkileri Bağlamında Zonguldak Araştırması Genel Değerlendirme Raporu