KÖMÜRLE İLİŞKİLİ SU SORUNLARI VE DOĞAL YAŞAM: NALLIHAN KUŞ CENNETİ

İDPAD SARIYAR BARAJI SU KİRLİLİĞİ ANALİZ RAPORU 2021

 

Nallıhan Kuş Cenneti ülkemizin özellikle önemli kuş ve kuş gözlem alanlarından biridir. Barındırdığı yüksek sayıdaki  ve çeşitlilikteki kuş varlığı nedeniyle “Nallıhan Kuş Cenneti” olarak tanımlanmıştır. Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde, kuşların çok daha yoğun olarak görüldüğü 425 hektarlık alan 2005 yılında “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak ilan edilmiş ve bu alandaki avcılık yasaklanmıştır.

 

Nallıhan Kuş Cenneti’ne bölgede en önemli su girdilerini sağlayanlar güneyinde bulunan Sarıyar Barajı ve kuzeydoğusundan gelen Aladağ Çayıdır. Bunlardan Sarıyar Barajının hemen yakınında Çayırhan Termik Santrali bulunmaktadır. Sahaya yaklaşık 20 km mesafedeki Beypazarı’nda ülkenin en önemli büyük linyit rezervlerinden birinin bulunması termik santraller için iştah kabartıcıdır. Aladağ Çayı ise 2016 yılında Çayırhan B adının verildiği termik santralin kurulması kararı ile başta kirlilik tehlikesi altına girse bile çevreci grupların “tesisin iklim değişikliğini geri dönülmez bir noktaya getirecek” kaygısını mahkemeye götürmesi sonucunda 2020 yılında tesisin imar planı iptal edildi.

 

Derneğimiz tüm bu gelişmeleri de dikkate alarak Nallıhan Kuş Cenneti’nde yüzlerce kuşun beslendiği suya en büyük etkiyi yapan Sarıyar Barajının, kirlilik durumunu  araştırmak üzere Mart ayında çalışmalarına başladı. Bu raporda su kirliliğine neden olan bazı ağır metallerin Sarıyar Baraj gölü suyundaki birikimi incelendi.

 

Böylece Çayırhan kömürlü termik santralinin hem yarattığı muhtemel hava kirliliği etkisi hem de atık sularının baraj gölündeki suda yarattığı etki ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

5 litrelik su bidonları ile periyodik aralıklarla 3 defa su numunesi alımı gerçekleştirilmiştir. Su numunelerinin analizi ile “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” su kalite değerleri karşılaştırıldığında sudaki Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı normal değerlerden yaklaşık 10mg/L daha yüksek çıkmıştır. Bu durum Sarıyar Barajında ciddi düzeyde organik kirlilik olduğunu göstermektedir.

 

Sülfat değeri ortalama değerlerden yüksek çıkmıştır. Böylece suyun sertliği normalden  fazladır. Sudaki klor değeri de ortalamadan yüksek çıkmıştır. Bu durum da endüstriyel işlemin etkisinin kanıtı olabilir. Ancak kadmiyum, nikel, manganez gibi ağır metallerin sudaki oranı ortalamanın altında çıkmıştır. Civa ve krom değeri de ortalama değerlerin altında çıkmıştır. Kromun ortalama değerlerin altında çıkması olumlu bir gelişmedir çünkü genellikle endüstriyel emisyonların neden olduğu kirliliğin bir sonucu olarak yüksek çıkmaktadır. Suyun pH düzeyi ise normal değer aralığındadır. 

 

Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde Sarıyar Barajındaki kirlilikte Çayırhan Termik Santrali’nin payı da olmakla birlikte asıl kirlilik tehdidi organik kirliliktir. Nallıhan Belediyesi tarafından denetim ve izleme önlemleri acilen alınmalıdır. Net bir açıklama yapmak için baraj tabanında sondaj örneklerinden analiz yapılmalıdır.

 

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

  • Tarih: 21.12.2021
  • Paylaşım: Admin

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği © 2022