Türkiye İklim Değişikliği Performans İndeksi (CCPI)Değerlendirme Raporu (Türkçe)

Germanwatch ve New Climate Institute tarafından CAN International ile birlikte yayınlanan İklim Değişikliği Performans Endeksi, 60 ülke ve AB'nin (27 ülke) iklim değişikliğini azaltma çabalarını analiz ediyor ve karşılaştırıyor. Bu uluslar grubu dünyanın en yüksek emisyonlarına sahipt ve toplu olarak küresel sera gazı emisyonlarının %90'ından fazlasını oluşturuyor. Değerlendirilen dört kategori şunlardır: Sera Gazı Emisyonları (%40), Yenilenebilir Enerji (%20), Enerji Kullanımı (%20) ve İklim Politikası (%20).

2022 Endeksi, 2019'dan gelen emisyon verilerini analiz ettiğinden, küresel emisyonlardaki COVID-19 pandemisine bağlı düşüş bu hesaplamada henüz hesaba katılmadı. Ancak,  çeşitli araştırmalar (İklim Şeffaflığı Raporu gibi), bu yıl meydana gelen ve bazı ülkelerdeki emisyonların pandemi öncesi seviyelerin bile üzerine çıktığı bir toparlanma etkisi gösteriyor.

CCPI'nin İklim Politikası kategorisinde, İskandinav ülkeleri, Fas, Hollanda, Portekiz ve Fransa da dahil olmak üzere bir dizi sera gazı emisyonu azaltımı konusunda istekli devlet, iklim tarafsızlığına yönelik hedeflere kararlı bir şekilde atıldı. Almanya ve AB üst-orta seviyeleri belli bir farkla takip ediyor. Bununla birlikte, beş AB ülkesi de sıralamada "çok düşük". En düşük puan alan AB ülkelerinin sıralaması: Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti. Tablonun altında: Avustralya – 0.0 ile olası en kötü puanla – Brezilya ve Cezayir'in arkasında.

Dünyanın en büyük CO2 yayıcısı olan Çin, genel bir "düşük" notla dört sıra gerileyerek 37. sıraya yerleşti. En büyük sorun alanları, yüksek sera gazı salımları ve çok düşük enerji verimliliğidir. Her iki alanda da 2030 hedefleri, Paris Anlaşması ile uyumlu bir yoldan da uzak... Buna karşılık, Çin'in yenilenebilir enerjideki eğilimi çok iyi.

İkinci en büyük yayıcı olan ABD için Biden İdaresinin ilk yılı olumlu bir etki yarattı. Geçen yılki CCPI'de ABD en alttaydı, ancak bu yıl sıralamada 'çok düşük' kalmasına rağmen altı sıra tırmanarak 55. oldu

Türkiye bu ülkeler içerisinde bu sene Sera gazı emisyonları kategorisinde 36., Yenilenebilir enerji kategorisinde 13., Enerji kullanımı kategorisinde 53. ve iklim politikası kategorisindeki değerlendirmede 50. sırada yer aldı. Bu sene derneğimizin de uzman havuzu içerisinde yer aldığı iklim Değişikliği Performans İndeksi Raporu sürecinde Türkiye için olan değerlendirmeye ulaşmak için tıklayınız.

 

  • Tarih: 9.11.2021
  • Paylaşım: Admin

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği © 2021