Türkiye İklim Değişikliği Performans İndeksi (CCPI)Değerlendirme Raporu (Türkçe)

  • Tarih: 9.11.2021
  • Paylaşım: Admin

Katowice İklim Değişikliği Konferansı Sonuçları & Kurallar Kitabının Değerlendirilmesi

  • Tarih: 11.10.2021
  • Paylaşım: Admin

Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri Raporu

Türkiye’de özelleştirilmiş/özelleştirme sürecinde olan 13 kömürlü termik santralin ulusal çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımlarını tamamlaması meselesinin gündeme geldiği 2013 yılından bugüne kadarki hukuki sürecin ve tesislerin çevre mevzuatına uygunluklarının değerlendirildiği raporda, bu tesislerin 2019 yılının 26 Aralık günü Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklik sonucu hazırladıkları kurumsal akademik raporlar deşifre edilmiştir.

  • Tarih: 4.6.2021
  • Paylaşım: Admin

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ŞEHİR HAYATINA ETKİLERİ BAĞLAMINDA ZONGULDAK ARAŞTIRMASI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Tarih: 1.10.2020
  • Paylaşım: Admin

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği © 2021